Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόκειται για την παροχή της δυνατότητας ευρείας προσβασιμότητας σε πληροφορίες της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και το Διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης μπορούν να διακριθούν σε 4 επίπεδα:

  • Υπηρεσίες πληροφόρησης (παροχή ταξινομημένων πληροφοριών)
  • Υπηρεσίες επικοινωνίας (π.χ. διάθεση εντύπων)
  • Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας (π.χ. υποβολή δικαιολογητικών)
  • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης (ολοκληρωμένες συναλλαγές)

Στόχος της ηλεκτρονικής διοίκησης είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης με τρόπο ώστε να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη στα πλαίσια της νέας οικονομίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010