Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Αποτελέσματα 1 - 7 από 7 από 1
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Νεώτερες εξελίξεις –Προβληματισμοί» στις 10,11 και 12 Οκτωβρίου 2014 στο Ναύπλιο»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/7/2014
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ε.Π.Μ « Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας »

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/2/2014
Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/10/2013
Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/4/2013
Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2004-2020

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/3/2013
Προετοιμασία για την παραγωγή του γεωγραφικού επιπέδου πληροφορίας (layer) : Βιογεωγραφικές Περιοχές, στο πλαίσιο της οδηγίας INSPIRE (Ν.3882/2010)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/9/2012
Αναθεώρηση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/5/2011


Αποτελέσματα 1 - 7 από 7 από 1