Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προετοιμασία για την παραγωγή του γεωγραφικού επιπέδου πληροφορίας (layer) : Βιογεωγραφικές Περιοχές, στο πλαίσιο της οδηγίας INSPIRE (Ν.3882/2010)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

28/9/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : Προετοιμασία για την παραγωγή του γεωγραφικού επιπέδου πληροφορίας (layer) : Βιογεωγραφικές Περιοχές, στο πλαίσιο της οδηγίας INSPIRE (Ν.3882/2010)

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

49.999,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

4 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

19/10/2012 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Τα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1 ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, Αθήνα, 115 27
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2012