Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2004-2020

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

21/3/2013

Προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : "Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020". Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων - προσφορών ορίζεται η 9η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος (πρωτόκολλο).

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

80.000 ευρώ πλην ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

9/4/2013 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, Αθήνα, 115 27
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/3/2013