Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

3/4/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, διενεργεί διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Υ.Δ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α). Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών ορίζεται η 19/04/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

 

 

 

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

19/4/2013 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Τα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, Αθήνα, 115 27
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/4/2013