Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

15/10/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου : «Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλων». Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Διάρκεια έργου

20 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

31/10/2013 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, Αθήνα, 115 27
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2013