Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ε.Π.Μ « Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας »

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

28/2/2014

Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ε.Π.Μ «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα,Στροφυλιά, Κακόβατος» και «θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη στην περιοχή μελέτης των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων Α)της ΕΖΔ(GR2550005) Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία) και Β)της ΕΖΔ (GR2330008)θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας Ακροτ. Κατάκολο-Κυπαρισσία και εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω γειτονικές ΕΖΔ».

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 73.800,00 ευρώ, με Φ.Π.Α

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια του θα είναι δύο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

17/3/2014 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Τα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/3/2014