Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΕΛ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1/4/2015

Η Υπηρεσία μας στην προσπάθεια να βοηθήσει τους δικαιούχους που προτίθενται να δημοπρατήσουν Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή”, έχει συντάξει και στη συνέχεια επικαιροποιήσει «τυποποιημένα» Τεύχη Δημοπράτησης, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχων προτύπων. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι τα επικαιροποιημένα αυτά τεύχη θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ (www.epperaa.gr) (βλέπε ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης), κατά το χρονικό διάστημα από 01/04/2015 έως 30/04/2015, προκειμένου μέσω της δημοσιότητας αυτής να υπάρξει δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους επ’ αυτών. Παρακαλούμε οι απόψεις σας να σταλούν στο email: e.keramida@mou.gr

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/3/2015