Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΙΣΒΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

15/7/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.),
προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου : Καταγραφή και εξάπλωση εισβολικών ειδών.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/7/2015