Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

1/10/2015

Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανάδειξης αρχαίου αγωγού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του υποέργου 5 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες", του έργου : "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ". Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 6/10/2015. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 5/10/2015. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/10/2015