Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πράσινη Γειτονιά

Πιλοτικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιβαρυμένες οικιστικές περιοχές, που θα αποτελέσουν πρότυπα – επιδεικτικά έργα για μελλοντικές εφαρμογές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Μελέτες
  • Υπηρεσίες
  • Προμήθειες
  • Κατασκευές
  • Δράσεις δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Αύξηση προϋπολογιαμού 29/4/2011

Περίοδος υποβολής

από 27/12/2010 έως 31/12/2011

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Φαξ
210 6920437

Σοφία Γερογιαννάκη

213 2142218
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2011