Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική Βοήθεια έργων ΕΤΠΑ και των 5 Περιφερεειών Μεταβατικής Στήριξης

Τεχνική Βοήθεια έργων ΕΤΠΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

Όροι και προϋποθέσεις

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων  για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
 • Εκπόνηση μελετών προετοιμασίας – ωρίμανσης  περιβαλλοντικών δράσεων καθώς και υποστηρικτικές ενέργειες περιβαλλοντικών δράσεων για τις προγραμματικές περιόδους 2007-2013 και 2014-2020
 • Δαπάνες λειτουργίας και μισθοδοσίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Παροχή υπηρεσιών από Τεχνικούς Συμβούλους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων
 • Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών και εκθέσεων σχετικά με τα έργα και τις δράσεις του Προγράμματος
 • Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών
 • Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών της εφαρμογής του Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο
 • Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προς δυνητικούς τελικούς δικαιούχους, τελικούς δικαιούχους, ωφελούμενους και γενικότερα προς το κοινό καθώς και ειδικές κατηγορίες αυτού

Προϋπολογισμός

€ 3.250.000

Αναλυτικά:

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 2.500.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Αττικής: 150.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης: 300.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: 150.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου: 150.000 ευρώ

Περίοδος υποβολής

από 3/10/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2013