Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 224 από 23 σελίδες

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

8/4/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013. Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης εκπνέει στις 27 Απριλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

1/10/2015

Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανάδειξης αρχαίου αγωγού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του υποέργου 5 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες", του έργου : "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10/8/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης με κωδικό MIS 311544. Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ...

Εργαλείο για την υποβοήθηση στην επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων

23/7/2015

Στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα της ΜΟΔ Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απμακρυσμένες Περιοχές εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων. ...

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

15/7/2015

Προκηρύσσεται διαγωνιμός για την ανάθεση του έργου : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος ...

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΙΣΒΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

15/7/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.),προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου : Καταγραφή και εξάπλωση εισβολικών ειδών.Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

18/6/2015

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου». ...

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.

15/5/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη της Προκήρυξης, που βρίσκεται στα ...

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

28/4/2015

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 664/Β/21-04-2015) η με αριθ. 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β», σύμφωνα ...

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε

24/4/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υλικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 224 από 23 σελίδες