Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

18/6/2015

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου». Η Περίληψη και τα Τεύχη Δημοπράτησης (Μελέτη, Διακήρυξη) είναι αναρτημένα στο site του Δήμου Χαϊδαρίου (www.haidari.gr),  στα εξής πεδία: α) Κεντρική σελίδα (Ανακοινώσεις), β) Εφημερίδα της Υπηρεσίας, γ) Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. Την περίληψη της προκήρυξης μπορείτε να την βρείτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2015